Medicinteknisk säkerhet

Distanskurs, Linköpings universitet

Nu även som uppdragsutbildning - sista dag för anmälan 15 oktober

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer eller andra yrkesgrupper verksamma på sjukhuset eller inom sjukvården, eller studerande med liknande intresse. 

Kursen genomförs i sin helhet på distans med undantag av ett laborationsmoment som kan utföras antingen på din arbetsplats eller på plats på LiU.

Tid och plats: distansföreläsningar 17 mars till 13 april.
Hemtenta lämnas in senast 12 april.

Anmälan
Kursen öppen för sen anmälan i mån av lediga platser.
Anmälan sker enbart via Högskoleverket, inte till MTF.
Avgift enligt högskoleverkets regler, dvs, gäller bara deltagare utanför EU/EES och avgiftsfritt för övriga.
Information och anmälan

Kursen erbjuds även som uppdragsutbildning, vilket innebär att anmälning kan ske direkt till universitetet utan förkunskapskrav och snabbare antagning mot avgift. Intyg eller högskolepoäng kan fortfarande erhållas.
Anmälningsperiod: 15 september-15 oktober (sen anmälan i december-februari)

Information och anmälan

Kontakt: neda.haj.hosseini@liu.se