Medicinteknikdagarna 2024

Göteborg

Välkommen till Göteborg 8-10 oktober 2024

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har fått äran att stå som värdar.

Mötesplatsen kommer att bli World of Volvo, ett nytt konferenscenter i Göteborg som öppnar under april 2024.

För 21:e gången arrangerar nu Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) MTD som är en viktig mötesplats för medicinsk teknik.

Under MTDs dagar erbjuds intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner, interaktiva föreläsningar samt forskningspresentationer med fokus på medicinteknik som möjliggör vårdens flytt ut i hemmen, till arbetsplatserna och den offentliga miljön. Vi kommer, liksom tidigare år, att ha en industriell utställning. En annan viktig målsättning med MTD är att erbjuda en mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt.

Under MTD samlas branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården och myndigheter för två gemensamma dagar.

Vi vet att Hälso- och sjukvården i Sverige måste kraftsamla för att ytterligare effektivisera sitt arbete, och här har digitalisering och medicintekniska innovationer sin självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen. Kom och dela med dig av ditt eget arbete samt inspireras och ta del av andras erfarenhet och utveckling!

Varmt välkommen!

Annette Lövefors Daun, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henrik Mindedal, Chalmers tekniska högskola
Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet
Fredrik Nikolajeff, Svensk medicinteknisk förening

Läs mer här

Viktiga datum
15 februari call for abstracts
26 april deadline för abstract inlämning
28 augusti deadline för låg deltagaravgift
28 augusti deadline anmälan till kurser
28 augusti deadline för abstractförfattare att registrera sig