Vår historia

1956 bildades föreningen i sin ursprungliga form, under namnet ”Svensk förening för Medicinsk Fysik och Teknik”. Medlemmarna hade medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Föreningen blev samma år Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinsk Teknik och Fysik och är därmed en av de äldsta sektionerna inom sällskapet.

1966 utdelades Erna Ebelings pris för första gången. Priset utdelas årligen och avser att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

1971 tillkom ”Avdelningen för Teknik i Sjukvård” som en underavdelning. Medlemmarna var läkare, ingenjörer och tekniker verksamma med medicinsk teknik inom sjukvården och industrin.

1981 beslutade de båda föreningarnas årsmöten att gå samman i en förening under det nuvarande namnet.

1982 började föreningen verka i denna nya form.

1989 instiftades MTF Rese- och Stipendiefond, öppen för alla medlemmar i MTF.

1994 utfärdades de första certifikaten för ”Certifierad Medicinsk Civilingenjör” respektive ”Certifierad Medicinsk Ingenjör” enligt föreningens regelverk för certifiering.

1999 öppnades föreningens hemsida på ”www.mtf.nu”.

2003 valde årsmötet den första kvinnliga ordföranden.

2018 Föreningen gör ett namnbyte från Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik till Svensk Medicinteknisk Förening