Valberedning och revisorer

Valberedning

Git Eliasson, sammankallande
Invald: 2021
Mandatperiod: 2021-2023
E-post: git.eliasson@regionstockholm.se

Torbjörn Söderström
Invald: 2021
Mandatperiod: 2021-2023
E-post: torbjorn.soderstrom@regionstockholm.se

Salvatore Capizzello
Invald: 2020
Mandatperiod: 2020-2022
E-post: salvatore.capizzello@norrbotten.se

Revisorer

Fredrik Öhberg, sammankallande
Invald: 2019
Mandatperiod: 2020-2022

Lars-Olof Almqvist
Invald: 2017
Mandatperiod: 2020-2022

Philip De Geer, suppleant
Invald 2021
Mandatperiod 2021-2023