Styrelse

Professor, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Fredrik Nikolajeff

Ordförande
070-53 15 810
fredrik.nikolajeff@ltu.se
Professor, KTH, Teknik och Hälsa

Kaj Lindecrantz

Vice ordförande, Ansvarsområde: Stipendier och priser
0793403570
KajLi@kth.se
University of Freiburg och Gästprofessor vid Luleå Tekniska Universitet.

Maria Asplund

Vetenskaplig sekreterare, forskande och internationellt nätverkande, vetenskapliga rådet
maria.asplund@imtek.uni-freiburg.de
Forskningsingenjör, Umeå Universitet

Petter Holmlund

Sekreterare, Remissansvarig
070-588 03 33
petter.holmlund@regionvasterbotten.se
Key2Compliance AB

Tomas Camnell

Ledamot, Ansvarsområde: Nätverkande och nationell samverkan
070-561 25 88
tomas.camnell@key2compliance.com

Eva Robertsson

Ledamot Ansvarsområde: Fokusgrupp kommunikation
0763443808
eva.robertsson@qinmind.se
Teknisk doktor, Linköpings Universitet

Neda Haj-Hosseini

Ledamot Ansvarsområde: Medicinteknikdagarna
013 286716
neda.haj.hosseini@liu.se
Röntgeningenjör, Blekingesjukhuset

Maria Wirenstedt

Ledamot Ansvarsområde: Kursrådet, Utbildning
0455-73 48 45
maria.wirenstedt@regionblekinge.se

Siw Fredriksson

Ledamot Sjukvårdsrepresentant/certifieringskommittén
siw.fredriksson@vgregion.se