University of Freiburg och Gästprofessor vid Luleå Tekniska Universitet.

Maria Asplund

Vetenskaplig sekreterare, forskande och internationellt nätverkande, vetenskapliga rådet

maria.asplund@imtek.uni-freiburg.de