Vetenskapligt råd

MTF vetenskapliga råd består av framstående företrädare för forskningsområdet medicinsk teknik och skall ge föreningen råd i sitt agerande kring forskningsstrategiska frågor inom medicinsk teknik.

Vetenskapliga rådets medlemmar: 

Maria Asplund

Maria Asplund.jpg

Dr. Maria Asplund leder en forskargrupp inom bioelektronisk mikroteknologi vid Universitetet i Freiburg (Tyskland) samt är gästprofessor vid Luleå Tekniska Universitet.

Marias forskning fokuserar på implanterbara mikrosystem, neuroteknologi och regenerativ bioelektronik. Hon är akademisk editor för PloSONE och Scientific Reports och Senior Fellow vid Freiburg Institute for Advanced Studies.

University of Freiburg
Dep. of Microsystems Engineering
Bioelectronic Microtechnology
maria.asplund@chalmers.se

+49 761 203 67375
https://www.imtek.de/nachwuchsgruppen/asplund


Per Augustsson

Per Augustsson.jpg

 

Foto: Carsten Lundager

Dr. Per Augustsson leder en forskargrupp på institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds universitet. Forskningen är främst inriktad mot att utveckla miniatyriserad ultraljudsteknologi för att hantera celler och biologiska nanopartiklar i suspensioner.

Lunds universitet
Inst. Biomedicinsk Teknik
Per.augustsson@bme.lth.se
+46 46 222 9371
https://bme.lth.se/staff/augustsson-per/per-augustsson/


Andreas Fhager

Andreas Phager.jpg

Foto: Emmy Jonsson

Dr. Andreas Fhager leder forskargruppen för biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers tekniska högskola. Forskningen är inriktad mot att utveckla tekniker för medicinsk diagnostik och behandling med hjälp av mikrovågor. Några viktiga tillämpningar är stroke-, trauma- och cancerdiagnostik samt cancerbehandling i form av fokuserad hypertermi.

Chalmers tekniska högskola
Inst. Elektroteknik
andreas.fhager@chalmers.se
+46 31 772 1723
https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/andreas-fhager.aspx


Håkan Gustafsson

Håkan Gustafsson.jpg

Dr. Håkan Gustafsson är biträdande föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), Linköpings universitet och AI-koordinator för Region Östergötland.
Håkan arbetar med forskning och utveckling inom medicinsk bildvetenskap och medicinska tillämpningar av artificiell intelligens.

Linköpings universitet
CMIV
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
hakan.l.gustafsson@liu.se
+46 10 1043023
https://liu.se/medarbetare/hakgu16


Maria Tenje

Maria Tenje.jpg

Foto: Mikael Wallerstedt

Prof. Maria Tenje leder en forskargrupp vid Uppsala universitet som forskar på alternativ till djurförsök baserade på cellodlingar i mikrostrukturerade biologiska material.

Maria är föreståndare för Avdelning för medicinsk teknik och även engagerad inom Uppsala universitets centrumbildning MedTech Science & Innovation Centre.

Uppsala Universitet
Inst. Materialvetenskap
Medicinsk Teknik
maria.tenje@angstrom.uu.se
+46 18 471 70 61
http://www.materialvetenskap.uu.se/embla