Nätverkande och nationell samverkan

Syftet med fokusgruppen är att genom samarbete med andra intressenter så som nationella föreningar och tillverkare verka för att öka kunskapen och villkoren för säker och effektiv användning av MTP i vårde

Mål för 2022
Bidra till att klargöra villkoren för återanvändning av engångsprodukter i vården; identifiera system, metoder och rutiner för bibehållen patientsäkerhet vid  återanvändning av engångsmaterial/produkter.

Andra mål som kan tas upp för diskussion (för 2021 eller 2022) 

Centralgasanläggningar – ett egentillverkat system

Patientmonitorsystem – ett system som integreras i sjukhusens nätverk

Identifiera och lyfta upp andra aspekter av patientsäkerhet vid användningen av MTP

Medlemmar:
Tomas Camnell
Åse Ek
Eva Robertsson
Øyvind Lucassen

 

Key2Compliance AB

Tomas Camnell

Ledamot, Ansvarsområde: Nätverkande och nationell samverkan
070-561 25 88
tomas.camnell@key2compliance.com

Eva Robertsson

Ledamot Ansvarsområde: Fokusgrupp kommunikation
0763443808
eva.robertsson@qinmind.se