Nätverkande och nationell samverkan

Syftet med fokusgruppen är att genom samarbete med andra intressenter så som nationella föreningar och tillverkare verka för att öka kunskapen och villkoren för säker och effektiv användning av MTP i vården

Mål

  • Upphandlingar – Hur ser det ut idag, finns det saker som vi kan bidra med?
  • Skapa relationer med andra organisationer.
  • Vad är status i vårt land? Finns det redan system som eller pågående projekt som arbetar med ovanstående – Kartläggning av vad organisationer redan arbetar med. - Goda Exempel. Det finns några regioner/sjukhus som har hittat bra arbetssätt som vi ev. kan hjälpa till att sprida till övriga vårdgivare.
  • Egentillverkning – nätverk distribuerade larm, gassystem mm. Riskhantering, sårbarhet

Medlemmar

Øyvind Lucassen
Pernilla Andrée
Siw Fredriksson
Eva Robertsson
Carolinn Olsson 
Maziar Gharaei
Lucy Robertshaw
Anders von Heijne
Petra Lowry
Tomas Camnell
Åse Ek