Medicinteknikdagarna

Fokusgrupp

Medlemmar

Neda Haj-Hosseini (Sammankallande), Frida Lindberg, Petter Holmlund, Maria Wirenstedt, Fredrik Nikolajeff

Syfte

Syftet med fokusgruppen är att utveckla medicinteknikdagarna genom att bibehålla och förbättra MTD som en samlingsplats för alla inom medicinteknik branschen med målet att öka antalet deltagare. Förenkla arbetet med att arrangera MTD genom att utveckla administrativa rutiner för dagarna.

Mål

  • Uppdatera kokboken kontinuerlig
  • Förbättra rutiner för ansvar och beslut mellan MTF och värdorganisation
  • Använda mer engelska i konferensen och annonserna för att vara attraktivt för internationella forskare främst verksamma inom Sverige.
  • Attrahera fler deltagare och utställare