Fokusgrupp – Kommunikation

Gruppen ska utveckla och implementera former för kommunikation som på ett tydligt och effektivt sätt informerar MTF:s medlemmar och andra intressenter om föreningens verksamhet och aktiviteter.

Syftet med MTF:s kommunikation är att informera om föreningen och våra aktiviteter samt främja spridning av kunskap genom att öka MTF:s interaktion med:  

  • Medlemmarna
  • Vården
  • Akademin
  • Näringsliv
  • Andra liknande föreningar 

 

Uppdrag och ansvar

Kommunikationsgruppens uppdrag är att tillhandahålla verktyg och bistå med kunskap om kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsgruppen ansvarar för föreningenskommunikationskanaler.

Medlemmar

Frida Lindberg
Neda Haj-Hosseini

Administratör: Moa Blomberg
Konsult: Carolinn Olsson