Fokusgrupp – Kommunikation

Gruppen ska utveckla och implementera former för kommunikation som på ett tydligt och effektivt sätt informerar MTF:s medlemmar och andra intressenter om föreningens verksamhet och aktiviteter.

Mål 2023

Årets mål med MTF:s kommunikation är attö ka MTF:s interaktion med

  • Medlemmarna
  • Vården
  • Akademin
  • Näringsliv
  • Andra liknande föreningar
  • Öka vår spridning av kunskap

Uppdrag och ansvar

Kommunikationsgruppens uppdrag är att tillhandahålla verktyg och bistå med kunskap om kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsgruppen ansvarar för föreningenskommunikationskanaler.

Medlemmar

Maziar Gharaei, Neda Haj-Hosseini, Eva Robertsson, Lena Edberg

 

Eva Robertsson

Ledamot Ansvarsområde: Fokusgrupp kommunikation
0763443808
eva.robertsson@qinmind.se
Teknisk doktor, Linköpings Universitet

Neda Haj-Hosseini

Ledamot Ansvarsområde: Medicinteknikdagarna
013 286716
neda.haj.hosseini@liu.se