Fokusgrupp – Kommunikation

Syftet med fokusgruppen är att utveckla och implementera former för kommunikation som på ett tydligt och effektivt sätt informerar MTFs medlemmar och andra intressenter om föreningens verksamhet och aktiviteter.

Mål 2021/22

  • Utveckla former för hur gruppen ska arbeta.
  • Skapa en rutin för vilken information som ska distribueras när och i vilka plattformar.
  • Ta fram årsplan för utskick från fokusgruppernas aktiviteter
  • Aktivt delta i framtagning av MT podden
  • Ta fram material till digitala och fysiska event
  • Uppdatera och distribuera den digitala broschyren

Medlemmar: Maziar Gharaei, Neda Haj-Hosseini, Eva Robertsson, Ellinor Schmidt

 

Eva Robertsson

Ledamot Ansvarsområde: Fokusgrupp kommunikation
0763443808
eva.robertsson@qinmind.se
Teknisk doktor, Linköpings Universitet

Neda Haj-Hosseini

Ledamot Ansvarsområde: Medicinteknikdagarna
013 286716
neda.haj.hosseini@liu.se