Fokusgrupp – Kommunikation

Gruppen ska utveckla och implementera former för kommunikation som på ett tydligt och effektivt sätt informerar MTF:s medlemmar och andra intressenter om föreningens verksamhet och aktiviteter.

Mål

Årets mål med MTF:s kommunikation är att öka MTF:s interaktion med

  • Medlemmarna
  • Vården
  • Akademin
  • Näringsliv
  • Andra liknande föreningar
  • Öka vår spridning av kunskap

Uppdrag och ansvar

Kommunikationsgruppens uppdrag är att tillhandahålla verktyg och bistå med kunskap om kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsgruppen ansvarar för föreningenskommunikationskanaler.

Medlemmar

Frida Lindberg
Maziar Gharaei
Neda Haj-Hosseini