Betalningsinformation

Faktura -och betalningsanvisningar

Certifieringsavgifter: till Bankgiro nr 438-5852, Handelsbanken

Övrigt: till Bankgiro nr 255-6488, Handelsbanken

Fakturaadress:

MTF Kansli
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra kyrkogata 10, Box 738
101 35 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 845000-9827

Mail: mtf@sls.se