Om oss

MTF – Svensk Medicinteknisk Förening är en ideell förening för alla som är verksamma inom områdena medicinteknik, medicinsk fysik samt inom vård, forskning och industri.

MTF är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet med det huvudsakliga syftet att: verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, genom att främja medicinteknisk forskning, utbildning, etik och kvalitet. Det gör vi bland annat genom att initiera och driva debatt, sprida kunskap, stödja forskning och utarbeta riktlinjer. Vi är även en remissinstans inom området.

Vi ska: 

  • medverka i aktuell debatt med fokus på medicintekniska frågor och säkerhet för patienter och personal. 
  • påverka den medicintekniska forskningens förutsättningar och prioriteringar.
  • erbjuda kompetensutveckling samt främja och bevaka förutsättningarna för medicinteknikers grundutbildning.  
  • följa den vetenskapliga utvecklingen och verka för erfarenhetsutbyte mellan vård, forskning och industri.


På detta sätt ämnar vi främja yrkesområdets status, bidra till en hög nivå på den medicintekniska verksamheten inom både hälso- och sjukvård och näringsliv samt upprätthålla och utveckla goda relationer mellan medicintekniska aktörer på nationell och internationell nivå

MT-dagarna samlar alla

Varje år arrangerar MTF Medicinteknikdagarna med syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter. MT-dagarna är en mötesplats där du kan dela med dig av din kunskap samt inspireras och ta del av andras erfarenheter och utveckling. Läs mer om årets MT-dagar 

MTF representerar Sverige 

MTF representerar Sverige i IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering, det samlade organet för medicinteknisk personal samt i EAMBES, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science.

Vi syns och hörs bäst i aktiv medverkan! 

Vårt arbete sker främst genom MTFs styrelse och i särskilda fokusgrupper:


Vi bidrar tillsammans 

Vill du vara med och göra nytta för vård, akademi och näringsliv? Bli en röst för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik och ansök om medlemskap idag! MTF har för närvarande 835 medlemmar.

Tillsammans kan vi skapa en optimal medicinteknisk miljö!

Ansök om medlemskap idag!