Om oss

MTF – Svensk Medicinteknisk Förening är en ideell förening för alla som är verksamma inom områdena medicinteknik, medicinsk fysik samt inom vård, forskning och industri.

MTF är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Syftet med föreningen är att främja yrkesområdets status och vetenskapliga utveckling, samtidigt som vi vill bidra till bättre förutsättningar för forskningen och en hög nivå på den medicintekniska verksamheten inom hälso- och sjukvården samt industrin.

Våra mål förverkligar vi genom erfarenhetsutbyte, fortbildningsverksamhet och aktuell debatt med fokus på frågor som t.ex. säkerhet för patienter och personal, vi är även en remissinstans inom området.

MTF representerar Sverige i IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering, det samlade organet för medicinteknisk personal samt i EAMBES, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science.
Våra medlemmar arbetar med sjukvårdens alltmer avancerade teknik där maximal säkerhet och trygghet för patienterna är målet.
Vi är en viktig grupp med växande betydelse. Vi syns och hörs bäst i aktiv medverkan! Tillsammans kan vi skapa en optimal medicinteknisk miljö!

MTF har för närvarande 865 medlemmar (juni 2023).

Vision
Svensk Medicinteknisk Förening gör nytta för vård, akademi och näringsliv genom att vara en stark röst för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik.

About us

MTF is working in the fields of medical physics, biomedical engineering and biophysics.

MTF has about 800 members and five sister societies, Denmark, Norway, Finland, Iceland and Estonia. The association arranged an annually  event called the MT days. This event attracts about 400 participants from health care, research, industry and a large number of exhibitors. In addition, MTF participate at the “Sweden X-ray-week” and contribute with both own sessions as well as in conjunction with other compounds.

One of the association’s main goal is to increase understanding and knowledge of security and safety in use of medical devices. MTF arranges several post graduate courses during each term. Some of these courses are recurrent like “Medicine for Engineers” and some are arranged only once, often required by new laws and regulations or new technologies.

Most of the courses are organised by the members at their hospitals or at the local universities. MTF’s program deals with actual issues in the clinical engineering for example Quality Assurance (QA), Quality Audit and accreditation of hospital laboratories.

MTF support the Swedish Medical Association with advice on referrals concerning medical and biomedical technology.

Members have possibility to apply for Certification in Clinical or Biomedical Engineering. Each application to become a Certified Clinical or Biomedical Engineer is assessed by an Accreditation Panel. This panel place considerable emphasis on checking that the candidate has not only the formal education, but also the competence to be certified.

The engagement of MTF in international co-operation is formalised through the International Federation for Medical and Biological Engineering.

MTF have hosted the Nordic Baltic Conference in Biomedical Engineering (NBC) three times; 1981, 1993 and 2005. These meetings have the status of IFMBE regional meeting.

MTF also support other Nordic-Baltic countries arrangements of the Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics.

MTF intends to always have members who are active in the IFMBE divisions and committees.