Regelverk Certifiering

MTF:s Certifieringskommitté beslutar om certifiering enligt:

 • MEDICINSK CIVILINGENJÖR/TEKNISK MASTER
 • MEDICINSK INGENJÖR/KANDIDATEXAMEN
 • MEDICINTEKNISK BASNIVÅ


Certifiering enligt MEDICINTEKNISK BASNIVÅ kan efter individuell bedömning ges till:

 • Personer som inte uppfyller kraven för kategorierna ”Medicinsk Ingenjör/Kandidatexamen” eller ”Medicinsk Civilingenjör/Teknisk master”

och har någon av följande fullgjorda grundutbildningar:

 • Gymnasieingenjörsexamen från 4-årig teknisk linje
 • 3-årig medicinteknisk gymnasielinje
 • relevant IT utbildning tex. systemvetare och informatiker
 • kvalificerad teknikerutbildning
 • eller annan motsvarande utbildning

För kategorin MEDICINTEKNISK BASNIVÅ gäller även krav på:

 • Specificerade kurser om minst 30 kurspoäng enligt nedan
 • Kvalificerad yrkeserfarenhet

Certifieringskommittén äger rätt att hantera tolkningar av regelverket.
Certifieringskommitténs beslut kan ej överklagas.