Förhandsbedömning av kurser

Kursarrangör kan till Certifieringskommittén sända beskrivning på viss kurs för att få en bedömning huruvida den aktuella utbildningen kan godkännas vid certifiering, samt för att få uppgift om den kurspoäng som kursen tilldelas av kommittén. 

Om kursen hålls hos vårdgivaren av kompetent föreläsare kan kursen bedömas utifrån att framtagen mall på kursintyg använts eller motsvarande så att det framgår datum, omfattning i tid, om det ingått examination eller ingått förberedande instudering.

Ansökan Kursgivare