Certifieringskommittén

Ordförande:
Björn-Erik Erlandsson, KTH, Professor och Certifierad Medicinsk Civilingenjör

Sekreterare:
Caroline Hagström,  Region Örebro Län, Certifierad Medicinsk Civilingenjör 

Ledamöter:

Hans Johansson Region Västerbotten, Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik. Certifierad Medicinsk ingenjör.

Git Eliasson. Region Stockholm Certifierad, Medicinsk ingenjör.

Siw Fredriksson, Västra Götalands Regionen, Certifierad Medicinsk ingenjör