Certifieringskommittén

Ordförande:
Björn-Erik Erlandsson, KTH, Professor och Certifierad Medicinsk Civilingenjör

Sekreterare:
Caroline Hagström,  Region Örebro Län, Certifierad Medicinsk Civilingenjör 

Ledamöter:
Kjell Andersson, Västra Götalands Regionen, Certifierad Medicinsk Civilingenjör

Hans Johansson Region Västerbotten, Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik. Certifierad Medicinsk ingenjör.

Git Eliasson. Region Stockholm Certifierad, Medicinsk ingenjör.

Siw Fredriksson, Västra Götalands Regionen, Certifierad Medicinsk ingenjör

 

 

Siw Fredriksson

Ledamot Sjukvårdsrepresentant/certifieringskommittén
siw.fredriksson@vgregion.se