Ansökan Certifiering

Du ansöker i formuläret längre ned på sidan.

För närvarande har vi tekniska problem med formuläret. Det ska vara åtgärdat i början av vecka 7. Det går bra att mejla din ansökan till kansliet på mtf@sls.se så länge. 

Kommittén sammanträder två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 20:e februari och 20:e september. De ansökningar som kommer in efter angivet datum behandlas vid nästkommande möte.

Avgifter:
Betala in ansökningsavgift med ditt namn, adress och uppgift om vad inbetalningen avser.

OBS! Ansökan lämnas obehandlad om ansökningsavgiften inte är erlagd.

Ansökningsavgift 150:00 kr - Betalas in i samband med ansökan

Certifikatavgift 300:00 kr-  Betalas in efter meddelande om godkänd certifiering

Avgifterna inbetalas till MTF:s Bankgiro 438-5852 i Handelsbanken.

OBS! Ange den sökandes namn samt vad inbetalningen avser.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här

Ansöker enligt MTF:s regelverk bli certifierad till:


Meritförteckning – OBS! Samtliga sidor i bilagor ska var för sig vidimeras på respektive sida av två personer
Kontaktinformation avseende de två personer som vidimerat bilagorna
Jag har betalat in 150 kr på bankgiro nr 438-5852
Jag godkänner att mitt namn publiceras på MTF:s hemsida vid godkänd certifiering
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter och bilagda handlingar är korrekta