Ansökan Certifiering

Du ansöker i formuläret längre ned på sidan.

Kommittén sammanträder två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 20:e februari och 20:e september. De ansökningar som kommer in efter angivet datum behandlas vid nästkommande möte.

Avgifter:
Betala in ansökningsavgift med ditt namn, adress och uppgift om vad inbetalningen avser.

OBS! Ansökan lämnas obehandlad om ansökningsavgiften inte är erlagd.

Ansökningsavgift 150 kr - Betalas in i samband med ansökan

Certifikatavgift 300 kr-  Betalas in efter meddelande om godkänd certifiering

Avgifterna inbetalas till MTF:s Bankgiro 438-5852 i Handelsbanken.

OBS! Ange den sökandes namn samt vad inbetalningen avser.

Vidimera innebär att två personer, andra än en själv, genom underskrift direkt på kopian (alla sidor) intygar att den stämmer överens med originalet.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här

Ansöker enligt MTF:s regelverk bli certifierad till:


Meritförteckning – OBS! Samtliga sidor i bilagor ska var för sig vidimeras på respektive sida av två personer
Kontaktinformation avseende de två personer som vidimerat bilagorna
Jag har betalat in 150 kr på bankgiro nr 438-5852
Jag godkänner att mitt namn publiceras på MTF:s hemsida vid godkänd certifiering
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter och bilagda handlingar är korrekta