Certifiering

Det är med stor glädje som MTF:s Certifieringskommitté inbjuder föreningens medlemmar med flera att inkomma med sin ansökan om att bli certifierad Medicinsk ingenjör/Kandidatexamen respektive Medicinsk civilingenjör/Teknisk master eller enligt den nya kategorin Medicinteknisk Basnivå.

  • Certifieringen kan användas som ett stöd, verktyg och mål för den medicintekniska verksamhetens och individens målinriktade och kontinuerliga kompetensutveckling.
  • Certifieringen ska över tid säkerställa rätt kompetens för en säker vård i en mer teknikintensiv, komplex, avancerad och snabbföränderlig hälso- och sjukvård som är beroende av medicintekniska produkter och system.
  • Certifieringen ska synliggöra vikten av vår profession, medicintekniska ingenjörer, civilingenjörer och andra yrkesgrupper som arbetar med medicinteknik inom sjukhus, industri eller motsvarande.
  • Certifiering ger ett kvalitetsintyg på kunskaper och erfarenheter som yrkesutövaren har tillgodogjort sig.

Regelverk

Specifika krav för medicinteknisk basnivå

Specifika krav för medicinsk ingenjör/kandidatexamen

Specifika krav för medicinsk civilingenjör/teknisk master