MT-lådan

MT-lådan är namnet på en labblåda som används i undervisningen av elever i högstadiet. MT står för medicinsk teknik och syftet med innehållet är att presentera vårdområdet rent allmänt och ämnesområdet medicinteknik i synnerhet.

Initiativet till MT-lådan kommer från ett samarbete mellan Region Västmanland Innovation (RVI) i samarbete med Expectrum. Genomförandet möjliggjordes med bidrag från företag, skolor och ett stipendie från MTF, läs mer om Jacob-Öbergs fond. Lådan innehåller både teoretiska och praktiska uppgifter som även främjar ämnesöverskridande samarbeten mellan till exemepel NO, matte och Idrott.

Läs mer och boka på Expectrum.se/skola/utlaningsmaterial

MT ladan o steto 825x465.png

Foto: Erika Olsson

Praktisk labb engagerar

Den praktiska delen innehåller bland annat laborationer för att mäta pulsen med och utan tekniska pulsmätare. Eleverna får till exempel testa att lägga fingret mot handleden, lyssna på hjärtat med stetoskop, läsa av EKG på tummen, använda en dopplerpenna och en pulsoximeter för fingret.

Eleverna ombeds först att följa instruktionerna för att sedan fundera över hur de skulle kunna påverka puls och mätresultat. De uppmuntras ta reda på om ett instrument kan visa fel mätvärde om den tänkta patienten till exempel håller någon i handen och vad får det för konsekvenser?

MT ladan in action 3 825x465.png

Foto: Erika Olsson

Inspirerar till diskussioner

Genom YouTube-klipp med exempel på medicintekniska produkter inspireras eleverna att resonera kring teknik, lösningar och produkter. Den teoretiska delen innehåller både beskrivande material och frågeställningar. Hur definieras en medicinteknisk produkt?  Vad innebär livskvalitet? Innehållet kopplar även ihop medicinsk teknik med andra ämnen på schemat, puls och mätning associeras enkelt till både idrott och matte. 

MT ladan in action 825x465.png

Foto: Erika Olsson

 

MT- Lådan blir till 

Idén till MT-lådan väcktes redan 2019 då Mattias och kollegan Annika Kärnsund besökte Expectrum för att presentera hur Region Västmanland stöttar idébärare i arbetet med att utveckla innovationer som på något sätt berör någon av Regionens verksamheter. 

  - I mitt jobb ingår att både att omvärldsbevaka och att nätverka. När Expectrum berättade om att de lånade ut labblådor med olika teknikteman till skolklasser klickade det direkt, berättar Mattias. 

Erika Olsson som är projektledare på Expectrum bekräftar:

  - Vårt uppdrag är att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom teknik i Region Västmanland och en del av det är att locka fler till vårdyrket. MT-lådan är ett strålande exempel på praktiskt material som även är ämnesöverskridande något vi gärna uppmuntrar. 

MT-lådan är en ren samarbetsprodukt

MT-lådan är resultatet av samarbete mellan regionen, skolan, företag, och ideell föreningsverksamhet. Kärngruppen bestod av fyra personer från MTF och Expectrum.

C.jpg

Mattias Derneborg 
Innovations koordinator vid Region Västmanland Innovation (RVI)
Mattias deltog vid det första mötet där idén föddes. Tillsammans med Erika sökte och beviljades MTF -stipendiet Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik. Med sitt engagemang drev han arbetet framåt och var en av idésprutorna. Läs gärna mer om MTF medlemmen Mattias Derneborg

Erika.jpg

Erika Olsson
Projektledare på Expectrum
Erika var den som höll ihop projektet och den som kunde fånga upp och ställa de där frågorna som behövs för att alla ska förstå innehållet, även de som inte kan så mycket om ämnet. 

Annika Kärnsund 1.jpg

Annika Kärnsund
Arbetsledare Sektionen för innovation och kliniska studier på Region Västmanland
Annikas erfarenhet täcker många områden i vården och var en ovärderlig tillgång för att stötta med teori och praktisk tillämpning av lådans tekniska innehåll. 

Inger Sjölund Bengtsson.jpeg

Inger Sjölund Bengtsson
Teknikpedagog på Expectrum
Med sin gedigna erfarenhet och bakgrund som tekniklärare bidrog med sin expertis på det pedagogiska området. Hon hjälpte till att sortera bland alla idéer, föreslå lämpligt material och stötta med innehåll. Inger var även länken mellan projektet och lärare i skolan, tillexempel de som var med i testpanelen.

MedTech4Health har hjälpt till med förslag på tänkbara produkter och bidragit med leverantörskontakter. Arbetsgruppens huvudmän har stått för den tid som deltagarna i gruppen bidragit med. Produkterna i labblådan har i huvudsak finansierats av MTFs Jacob-Öbergs fond till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik. Vissa leverantörer har skänkt eller lånat ut sina produkter för testet. 

  - Vi är supernöjda med samarbetet med MTF. Arbetet i projektgruppen har funkat jättebra, mycket tack vare den tvärfunktionella sammansättningen, berättar Erika. 

Projektet i korthet

Projektet startades med en förstudie, en omvärldsspaning på tekniklådor generellt. Resultatet blev underlag till en workshop med syfte att sätta tydliga ramar kring konceptet. Till workshopen bjöds representanter från lärarkåren, producenter och vården in för att specificera krav på innehållet, så som att eleverna snabbt ska kunna lära sig att använda produkterna i lådan. Tester och produkter måste även vara lämpliga ur ett hygieniskt perspektiv, de behöver självklart även vara säkra på alla tänkbara sätt och en riskanalys utfördes. Resultatet blev en prototyp på temat pulsmätning. Efter testomgång, utvärdering och en del småjusteringar var så en final låda klar för användning. 

MT lådan process steg 1.png

MT lådan process steg 2.png

Processbilder:  Carolinn Olsson

Text och Författare: Carolinn Olsson i samarbete med Mattias Derneborg, Erika Olsson, Inger Sjölund Bengtsson och Annika Kärnsund samt Ellinor Schmidt