”Medicintekniska produkter” en bok

Boken som fokuserar på användarvänlighet, användarskicklighet och användarsäkerhet

Boken ”Medicintekniska produkter – Grundläggande kunskap för vårdpersonal” är skriven av två av MTFs medlemmar verksamma inom vården. Mattias Derneborg medicinteknisk ingenjör och innovationskoordinator samt Henrik Revenäs som är anestesisköterska. Den fyller de gap som länge funnits mellan medicinsk teknik, vårdpersonal och slutanvändare. Den används bland annat som kurslitteratur i sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Universitet (MDU)

Mattias Derneborg och Henrik Revenäs har skrivit den kurslitteratur som de själva saknade när de ombads hålla utbildning i Medicinsk teknik för studenter till vårdområdet Även om boken täcker in hela produktlivscykeln håller författarna ett tydligt fokus där användare och säkerhet är central.  
- Patientsäkerheten är nära sammankopplat med användarens trygghet i att använda medicintekniska produkter, förklarar Mattias.

Gul o bla MT bok 825x600.png

Foto: Henrik Revenäs

Det finns egentligen två böcker, den gula och den blå. De har samma titel ”Medicintekniska produkter – Grundläggande kunskap för vårdpersonal” men skiljer något i innehåll. Den gula är föregångaren och togs fram 2017 med hjälp av bidrag från MTF och Jacobson-Öbergs fond. Innehållet bearbetades och kompletterades för att täcka en hel produktlivscykel och resultatet, den blå boken, gavs ut av bokförlaget Liber 2019.

Båda böckerna riktar sig till alla som i sin tjänst använder medicintekniska produkter. När du läst den har du en grundläggande förståelse kring användandet av och rätten till utbildning för de produkter du som användare behöver för en säker hantering. De tar även upp vård i hemmet, regelverk, avvikelsehantering, hygien, digitalisering, innovation, tillverkning, risk-nytta och upphandling. Syftet är att göra vårdarbetet säkrare, både för vårdpersonalen och patienten.

En bok blir till

Mattias Derneborg, Medicinteknisk ingenjör och innovations koordinator vid Region Västmanland, berättar hur det kan gå till när en bok föds. Att det kan vara en resa med flytande start, krokig väg och stundom oklart mål. De lärde känna varandra 2008 när de jobbade i en gemensam verkstad för Region Västmanland (RV). Mattias jobbade på Medicintekniska avdelningen (MT) och Henrik var apparatansvarig anestesisjuksköterska. Efter något år hade Henrik börjat jobba på Mälardalens Universitet (MDU) och eftersom Regionens Lärcentrum samarbetade med MDU och Mattias även koordinerade MTs utbildningar fick de snart frågan om att hålla ett undervisningspass för nyanställda sköterskor och tackade ja.

Att sätta rätt nivå

När Henrik och Mattias gick igenom innehållet i sköterskornas grundutbildning upptäckte de att ämnet medicinteknik knappt var representerat utbildningsprogrammet. Det fanns en valbar kurs som ett fåtal studenter tog. De resonerade sig fram till en grundläggande nivå genom frågeställningen ’Vilka medicintekniska kunskaper behöver alla sköterskor känna till, oavsett var de hamnar efter sin utbildning’.

Vi ville att boken skulle bidra till att skapa användartrygghet, förklarar Henrik och fortsätter: Målet var att boken skulle täcka den kunskap som vårdpersonal behöver för att själva kunna utbilda sig i hantering av olika medicintekniska produkter, så att användandet blir säkert för både patienten och dem själva.  Vi tittade på den litteratur som fanns kring ämnet men hittade ingen som passade våra tankar. Någon borde skriva en sådan bok, tyckte vi. Kanske är det ni? sa vår kontakt hos Lärcentrum och sådde ett frö som sakta började gro.

Bidrag till utgivning

Henrik anmälde dem till en boktävling där första priset var stöd med skrivande, korrekturläsning, bilder och layout samt utgivning. De vann inte men upptäckte istället MTFs stipendium för pedagogiska insatser och skrev ihop en ansökan. Den blev beviljad och resultatet är den gula boken som både riktar sig till verksam personal och studerande till vårdområdet. Den lämpar sig för alla som sin tjänst hanterar medicintekniska produkter, läkare och sköterskor är bara några exempel.

Medicintekniska produkter – Grundläggande kunskap för vårdpersonal, utgåva 1, 2017

Gulaboken inkl illustr 825 x 600.png

Foto: Henrik Revenäs. Illustrationer:  Maria Andersson Keusseyan

 

Reviderad utgåva via bokförlag

Den gula boken var uppskattad och de ville nå ut till en bredare publik. Men insåg samtidigt att de inte mäktade med ytterligare en egen utgivning så de började leta bokförlag. 

- Vi ville såklart nå fram till rätt målgrupp och när Henrik och jag började diskutera spridning av boken insåg vi att vår ytterst begränsade tillgång på tid inte skulle räcka. Vi hade båda fulltidsjobb och familjer så vi letade efter bokförlag som arbetade med studentlitteratur. 

Liber visade intresse eftersom såg en lucka i utbudet kring medicinteknik. Förlaget ansåg att boken dock var för tunn att ge ut och frågade om Henrik och Mattias kunde skriva till ytterligare delar. De tackade ja och adderade några kapitel i så att boken kom att täcka in hela livscykeln för en produkt. De lade även till mer om vad användaren bör känna till och lyfte hemsjukvård som ett växande område inom vården. Boken omarbetades utifrån Libers grafiska profil och slutresultatet är den blå boken. 

Medicintekniska produkter – Grundläggande kunskap för vårdpersonal 2019 Häftad, Svenska, 2019 utgåva 1, Liber 

Boken saluförs hos flera bokhandlare tillexempel  Adlibris  Bokus   Ord & Bok  Ginza 

medicintekniska-produkter-grundlaggande-kunskap-for-vardpersonal.jpg

 

Läs mer om Mattias Derneborg 

Läs mer om Jacobson-Öbergs fond för pedagogiska insatser inom medicinsk teknik 

 Text och Författare: Carolinn Olsson i samarbete med Mattias Derneborg och Henrik Revenäs

Foto: Pexels Buro Millenial och Henrik Revenäs