Utbildningsmaterial

MTF tar fram kurslitteratur och material för utbildning på olika kunskapsnivåer

MT-lådan

Grundskolan - högstadiet åk 7-9

Innehållet med fokus på medicin teknik riktar sig till elever i årskurs sju till nio. MT-lådan innehåller exempel på medicintekniska produkter med syfte att skapa förståelse för vad medicinteknik är och hur det kan tillämpas. 

I det teoretiska avsnittet introduceras diskussionsfrågor kring produktutveckling, livskvalitet samt etik. 

För mer information och bokning gå till Expectrum/Utlåningsmaterial

MT Ladan.png


MT-Boken

Högskolenivå

Boken ”Medicintekniska produkter – Grundläggande kunskap för vårdpersonal” är skriven av två av MTFs medlemmar verksamma inom vården. Mattias Derneborg medicinteknisk ingenjör och innovationskoordinator samt Henrik Revenäs som är anestesisköterska. Den fyller de gap som länge funnits mellan medicinsk teknik, vårdpersonal och slutanvändare. Den används bland annat som kurslitteratur i sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Universitet (MDU)

Läs mer om MT-boken

Gul o bla MT bok 825x600.png