Medicinteknik på högskolan

Kartläggning av utbildningar i Sverige

MTF arbetar med en kartläggning av Medicinteknisk utbildning på högskolenivå i Sverige. De universitet som idag erbjuder någon form av medicintekniskt program är följande:

– Lunds tekniska högskola

– Linköpings universitet

– Kungliga tekniska högskolan

– Chalmers tekniska högskola

– Umeå universitet

– Uppsala universitet

MTF verkar för att höja statusen för alla yrken inom det medicintekniska området. Ett sätt är att certifiera sig. De flesta som utbildat sig på högskole nivå uppfyller kraven för någon av certifieringsnivåerna. 

Ta reda på vilken nivå du kan certifiera dig