Höj din kompetens med MTF!

MTFs kurser är i första hand utformade för medicintekniska ingenjörer och civilingenjörer verksamma vid sjukhus.

Kursutbudet sätts samman med syfte att upprätthålla kompetens inom aktuella teman för det medicintekniska området. Just nu är det stort fokus på regelverk MDR/IVDR, IT och digitalisering, säkerhet på flera områden och vårdrelaterade teman som upphandling samt en handfull specifika tekniker.  Vi erbjuder både klassrumsutbildningar och digitala webbinarier.


Kursutbud

Se alla aktuella kurser i kalendariet.  Till kalendariet


Saknar du något? 

Du som medlem har stor möjlighet att påverka utbudet. När vi i kursrådet på MTF ser över kursprogrammet utgår vi från medlemmarnas behov och önskemål. Har du en idé eller önskemål om kurs kontakta kursansvarig eller gör en notering när du registrerar dig för nyhetsbrevet:  Prenumerera på MTF kurser 

Kontakta kursansvarig

Kursansvarig inom MTF är Maria Wirenstedt
E-post: maria.wirenstedt@regionblekinge.se


Håll dig uppdaterad 

I kalendariet hittar du alla planerade kurser tillsammans med andra event som MTF är involverad i. Gå till kalendariet

Vissa kurser erbjuds frekvent och andra endast på begäran. Kalendariet uppdateras med kurstillfällen allteftersom de planeras in.


Ansökan.jpg

 

Visste du att: 

 

- Kurser inleder MT-dagarna

MT-dagarna inleds alltid med en dag för fortbildning genom kurser. Till kurserna för 2023 års MTD

- MTF tar fram kurslitteratur

MTF tar fram kurslitteratur och material för utbildning på olika kunskapsnivåer. Läs mer om projekten:  Medicintekniska produkter och Projektet - MT-lådan 

- MTF har kartlaggt Högskoleutbildningar i Sverige 

MTF har genomfört en kartläggning av utbildningar för medicinteknik på högskolenivå. Se kartläggningen

- Du kan Certifiera dig som medicinsk tekniker

MTF verkar för att höja statusen för alla yrken inom det medicintekniska området. Ett sätt är att certifiera sig. De flesta som utbildat sig på högskole nivå uppfyller kraven för någon av certifieringsnivåerna.  Ta reda på vilken nivå du kan certifiera dig