Välkommen till Svensk Medicinteknisk Förening - MTF

Vi gör nytta för vård, akademi och näringsliv genom att vara en stark röst för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik. MTF är en ideell förening med inriktning på områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik. Svensk Medicinteknisk Förening är en sektion i Svenska Läkaresällskapet

Broschyr om MTF