Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2019

Vol. 23 · nr 1 · 2019

INNEHÅLL

Carl Lindgren Redaktörens förord

Ingvar Alba Tandläkekonsten - från hantverk till akademi

Nils-Erik Landell Magnus Martin af Pontin, Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius

Bo S. Lindberg Anne Parés dramatiska förlossning 1599

Lars Cernerud Skolhälsovårdens historia

Bo S. Lindberg Den första förlossningstången i Sverige

Jerker Hansson Medicinhistoria - vad kan den lära oss - och inte? En Essä

Jan Halldin Socialläkarna - medicinhistoria i glappet mellan sjukvård och socialtjänst

Kerstin Hulter Åsberg Mathilde Wigert-Österlund. En fallrapport från svensk mentalsjukvård 1921-1936


BAKVAGNEN

Medicinska museer i Rom 

"Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart är vi på väg?" Reflektioner kring en tavla av syfilitikern Paul Gaugin

Reflektioner kring Simone de Beuvoirs verk om åldrandet - La Vieillesse


RECENSIONER

Nils-Erik Landell Fasansfull fjärilsdans

Nils-Erik Landell Storslagen kirurghistoria

Nils-Erik Landell Rolig citathistoria om melankoli

Nils-Erik Landell Svenska medicinares studieresor i Europa under 1600-talet och 1700-talet