Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2016

Vol. 20 · nr 1 · 2016

Framsidesbild
A ghostly skeleton trying to strangle 
a sick child; symbolising the disease 
diphteria. Watercolour by R. Cooper, 
Iconographic Collections, Wellcome 
Library, London, UK.

Bli medlem >>

INNEHÅLL

Jan Halldin Redaktörens förord

Bo S Lindberg Födelse, sjukdom och död under medeltiden i Sverige

Bo S Lindberg Som en ostämd luta: Robert Burton och Anatomy of melancholy

Kerstin Hulter Åsberg Officersjournaler från Umeå nederlagssjukhus under Finska kriget 1808-1809

Linnea Andersson & Peter M Nilsson
Difterins utbredning och bekämpande i Skåne från 1850-talet till nutid

Dag Hydén Robert Louis Stevensons kringflackane liv i jakten på hälsa

Håkan Eriksson & Jan Lindsten Karolinska sjukhusets logotyp i  historiskt perspektiv

Anders Kreuger, Göran Gustafsson, Gunilla Berglund, Lars Åhström & Stanislaw Garwicz Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige

Nils Bäckman & Per Åstrand Osseointegrerade tandimplantat 
– en framgångssaga

Christina Berggren & Bo S Lindberg Svensk medicialhistorisk bibliografi
Läkaren som litterär gestalt i ett medicinhistoriskt perspektiv
Från ett symposium med ovanstående rubrik arrangerat av Sektionen för Medicinens historia vid Svenska Läkaresällskapets riksstämma den 
3 december 2015

RECENSIONER
Jan Halldin
 Två omistliga självbiografier om romernas kamp för mänskliga rättigheter

Lars Sjöstrand I kamp mot farliga epidemier och mänsklig inskränkthet

Nils O Sjöstrand En fredsidealist och diabetespionjär

Nils O Sjöstrand En naturforskande präst på 1700-talet – Pionjär på skadeinsekter

Nils-Erik Landell Svårsmält psykiatri – intressant, provokativ, glidande och svårfångad