Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2014

Målning av Carl Larsson föreställande
Fritz Bauer. Tavlan hänger på kirurgiska
klinikens bibliotek på SUS i Malmö.

INNEHÅLL


Jan Halldin Redaktörens förord

Leif Öjesjö Yttrandefrihet och andra friheter
- Upplysningsmännen peter Forsskål och Joh. Friedrich Struensee

Nils-Erik Landell Linné som läkare

Bo S. Lindberg Medikofilen - ett obligatorium i 250 år

Bo S. Lindberg Den stora ofreden vid Karolinska institutet

Arend Wallenquist
Rödakorssjuksköterska med kamera under andra Balkankriget 1913

Alexandra Nicolaidis och
Peter M Nilsson

Fritz Bauer - en kontroversiell läkare och humanist

Bertil Koch Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring

RECENSIONER
Gunilla Landell Beckomberga - ode till min familj

Jan Halldin Ett psykiatriskt själamord

Nils-Erik Landell Salomon Eberhard Henschen - En biografi

Nils O Sjöstrand Det provocerande kätteriet

Nils O Sjöstrand En kvinnlig läkares gärning och sparade manuskript

Nils O Sjöstrand Något att verkligen fira