Styrelse

Sektionen för Medicinens historia

Ordförande
Nils Sjöstrand
Idungatan 2, 113 45 Stockholm
nils.sjostrand@ki.se

Sekreterare
Lars Sjöstrand
Smedsbacksgatan 30, 115 39 Stockholm
08-667 77 56
larsocsjostrand@gmail.com

Skattmästare
Staffan Bremmer
Orrpelsvägen 9, 183 57 Täby
staffan.bremmer@gmail.com

Ordinarie ledamöter
Kerstin Hulter Åsberg
Sysslomansgatan 37 B, 75227 Uppsala
kerstin.hulter.asberg@neuro.uu.se

Johan Lindberg
johan@monjo.se

Suppleanter
Peter M Nilsson
Enheten för Medicinens Historia
Institutionen för kliniska vetenskaper
Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö
peter.nilsson@med.lu.se

Anders G Olsson
anders.olsson@liu.se

Torgny Svenberg
torgny.svenberg@ki.se

Revisorer
Jan Halldin (ordinarie)
Mats Westman (suppleant)

Valberedning
Björn Wiklund
Bodil Persson