Historik

Sektionen bildades 1907. Initiativtagare var Vilhelm Djurberg som också blev den förste sekreteraren. Övriga deltagare vid bildandet av sektionen var bl.a. professorerna i psykiatri Bror Gadelius och neurologi Fritiof Lennmalm samt medicinalrådet Rickard Wavrinsky som blev ordförande.

Sektionens uppgift angavs vara: "att väcka och underhålla intresset för medicinens historia i allmänhet och för den svenska i synnnerhet, att för sektionens medlemmar hålla sammanträden med föredrag. diskussioner och förevisningar av medicinhistoriska kulturföremål samt att i Svenska Läkaresällskapet anordna föredrag av medicinhistoriskt innehåll i överensstämmelse med den i Sällskapet gällande arbetsordningen".

Djurberg grundlade insamlingen till Läkaresällskapets medicinhistoriska samlingar. Den senare uppgiften övertogs av docenten Olof Hult 1914. Han skulle dessutom "ha tillsyn över det blivande museet. 1938 övertog Birger Strandell sekretarskapet och överlämnade det 1947 till Wolfram Kock för en mycket lång period.