Länkar

Farmacihistoria

Medicinhistoriska museet i Göteborg

Medicinhistoriska föreningen (Borås)

Uppsala medicinhistoriska museum

Medicinhistoriska museet i Hälsingborg

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Medicinhistoriska museet i Vänersborg

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

Museet vid Södra Älvsborgs landsting

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Västerbottens medicinhistoriska förening


Arkiv

Protokoll från generalförsamlingen i Nordisk medicinhistorisk förening, Bergen den 5 juni 2009 (pdf)