Bli medlem!

Mejla eller skriv till:

Lars Sjöstrand
Smedsbacksgatan 30
115 39 Stockholm
08-667 77 56
larsocsjostrand@gmail.com

Medlemsavgift: 150 kr/år

Medlemsavgift och Svensk Medicinhistorisk tidskrift: 300 kr/år (+50 kr för porto)

Medlemsavgift för studerande: 50 kr/år

Avgiften sätts in på föreningens plusgiro 19 19 15-8

Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Välkommen som medlem!