Förslag till nya stadgar

Se nedan förslaget till nya stadgar som ska antas på kommande årsmöte.