Aktuellt - 2020

  • 31 aug 2020

    Förslag till nya stadgar

    Se nedan förslaget till nya stadgar som ska antas på kommande årsmöte.  Förslag nya stadgar

  • 3 apr 2020

    Årsmöte 2020

    På grund av den rådande pandemin kunde inte ett årsmöte hållas som planerat under våren. Situationen ser inte bättre ut inför hösten. Vi har därför inom styrelsen beslutat oss för att hål...