Årsmöte den 2 maj 2016 kl. 18

Till medlemmarna i Sektionen för Medicinens Historia. 

Medlemmar i Medicinhistoriska Museets vänförening är också välkomna att ta del av föredrag och måltid. 

Kallelse till Årsmöte / Protokoll från Årsmötet 2016 >>
Tid:     Måndagen den 2 maj kl 18:00
Lokal:  Svenska Läkaresällskapets lokaler Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, stora föreläsningssalen.

Program
Föreningsangelägenheter:
1  Verksamhetsberättelse
2  Beslut om ev. ansvarsbefrielse för styrelsen
3  Valfrågor: styrelse mm
4  Årsavgift
5  Övriga ärenden

Efter årsmötet följer föredrag av och samtal med Motzi Eklöf: 

Smittkoppsvaccinationen i Sverige – hyllad och ifrågasatt. 
Moderator och samtalspartner Kerstin Hulter Åsberg.

Motzi Eklöf är fil dr. och docent i tema Hälsa och samhälle. Hon är verksam som vård- och medicinhistoriker och anknuten forskare vid Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska institutet. Hon har intresserat sig för forskning som rör den medicinska vetenskapens gränsområden och läkaretikens utveckling. För närvarande arbetar hon med ett projekt om smittkoppshanteringen i Sverige under 1900-talet – en bok i ämnet ges ut höst. Bland senare publikationer kan nämnas temanumret Etik och politik i epidemibekämpning (Socialmedicinsk tidskrift nr 6 2015), en artikel om Israel Holmgren och den obligatoriska smittkoppsvaccinationen i Svensk medicinhistorisk tidskrift 2015, och boken Homeopati i Sverige. En kontroversiell medicinhistoria  (Carlsson 2014).    

Efter föredraget finns möjlighet till supé på Läkaresällskapets restaurang. 
Menyn baseras på den dagsaktuella fiskmarknaden. Lättöl/vatten, kaffe/te ingår.  

Pris:
 300 kr per person. Inbetalas i förväg på sektionens plusgiro 191915-8. Vin tillkommer extra och betalas vid bordet. Glöm inte att ange namn på dem som kommer.

Anmälan per mail till larsocsjostrand@gmail.com eller per ytpost till 
Lars Sjöstrand, Smedsbacksgatan 30, 11539 Stockholm senast den 25 april. 

OBS! Glöm inte betala årsavgiften för 2016: 150 kr + tidskriften 100 kr + porto 50 kr. 
Insättes på plusgiro 191915-8.

PDF >>