Medicinhistoriska museet Stockholm

Medicinhistoriska museet i Stockholm har tillgång till ett rum på Eugeniahemmet.
Mindre delar av samlingen kommer att kunna visas för grupper efter förhandsbokning.