Aktuellt - 2015

  • 26 feb 2015

    Beställ 2016 års tidskrift

    Läs mer om innehållet i Svensk Medicinhistorisk Tidskrift Vol. 20, Nr 1, 2016

  • 26 feb 2015

    Medicinhistoriska museet Stockholm

    Medicinhistoriska museet i Stockholm har tillgång till ett rum på Eugeniahemmet. Mindre delar av samlingen kommer att kunna visas för grupper efter förhandsbokning.