Stöd medicinsk forskning

Läkaresällskapet i Lund tar tacksamt emot alla gåvor, små som stora, som gör det möjligt för oss att stödja medicinsk forskning.

Stöd medicinsk forskning och vidareutbildning nära Dig genom en gåva.

Vårt bankgironummer för gåvor är 602-6041 (Läkaresällskapet i Lund).

Läkaresällskapet i Lund får inga statliga bidrag. Genom gåvor och privata donationer får vi möjlighet att ge årliga anslag och stipendier till unga lovande läkare för deras kliniska forskning eller vidareutbildning.

Gåvor går oavkortade till anslag efter prövning i Läkaresällskapets styrelse.

Årets stipendiater publiceras här på vår hemsida.