Ansökan om medlemskap

Kollegial samvaro över generations- och specialitetsgränser

Att bli medlem i Läkaresällskapet i Lund har flera fördelar.

  • Kollegial samvaro över generations- och specialitetsgränser med möjligheten att föra intressanta diskussioner kring angelägna frågor gemensamma för oss alla.

  • Som medlem är man berättigad att söka sällskapets resestipendier, vilka utannonseras december varje år.

Ordinarie medlemsavgift är för närvarande 200 kr och för läkarstuderande och pensionärer är avgiften 100 kr. Av summan betalar Sällskapet 15 kr till Stiftelsen Locus Medicus.

Ansök om medlemsskap idag genom att fylla i nedanstående formulär så kommer vi att kontakta dig.

Medlemskapet gäller per kalenderår