Medlemsmöte med utdelning av Anna-Greta Crafoords Pris, 11 april 2024

Välkomna på vårmötet med utdelning av Anna-Greta Crafoords pris, torsdagen den 11 april 2024, kl. 18.00, på Locus Medicus Lundensis.

Under kvällen kommer vi att lyssna på Ella Quist, pristagare av Anna Greta Crafoords pris 2023, som kommer att berätta mer om sin vinnande avhandling med titel ”Generation of human astrocytes for disease modeling: A study based on stem cells, direct conversion and genome engineering to dissect the role of astrocytes in leukodystrophies.

Ella Quist har tilldelats Anna Greta Crafoords pris för banbrytande forskning om astrocyter, nyckelceller i hjärnan. Hennes avhandling introducerar innovativ teknologi för att omprogrammera mänskliga stamceller och hudceller till astrocyter. Genom att kombinera denna teknologi med molekylärbiologiska verktyg har hon kunnat studera sjukdomsalstrande mutationer hos astrocyter. Hennes forskning förväntas leda till utvecklingen av nya läkemedel för hjärnsjukdomar utan befintlig behandling.

På mötet kommer vi även att dela ut kandidatstipendier, välja in ny styrelse och valberedning, samt tacka avgående styrelseledamöter.

Efter föredraget blir det förtäring och dryck mot en liten peng. Studenter, stipendiater och föredragshållare äter gratis. Sista anmälningsdag för att få äta är den 7:e april, och anmälan görs här.