Gemensamt möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet, torsdag 16 maj 2024

Välkomna på årets gemensamma möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet, torsdagen den 16 maj 2024 kl. 18:00, på Representationsvåningen Utblicken, BMC E16, Sölvegatan 19, 223 62 Lund.

Under kvällen kommer vi att lyssna på Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapet och professor vid Karolinska Institutet, ge ett föredrag med temat ”Världens hälsa idag och imorgon, möjligheter och hot”. Tobias är en framstående expert inom global hälsa med lång erfarenhet i ämnet. Han har engagerat sig i ”kloka kliniska val” och hur resurser fördelas för att möta globala hälsoutmaningar. Genom hans mångåriga aktiva deltagande i frågorna har han utvecklat en unik förståelse för de komplexa dynamikerna och utmaningarna som området innebär. 

Under kvällen kommer vi även att dela ut Stig Radners resestipendium till Lovisa Dufberg.

Efter föredraget blir det supé. Då maten måste beställas in i god tid krävs anmälan till supén. Anmälningsformulär finner ni nedanför.

Deadline för anmälan till supé är den 9:e maj. Pris för supén är 300 SEK och betalning görs på plats. Swish föredras, kontant accepteras.