Medlemsmöte med utdelning av Anna-Greta Crafoords Pris, 11 april 2024

Välkomna på vårmötet med utdelning av Anna-Greta Crafoords pris, torsdagen den 11 april 2024, kl. 18.00, på Locus Medicus Lundensis.

Mer information kommer.