Medlemsmöte med föredrag, 9 november 2023

Välkomna på medlemsmöte torsdagen den 9 november 2023 kl. 18.00 på Locus Medicus Lundensis.

Under kvällen kommer vi att lyssna på studenterna Anna Mossberg & Hugo Sunnerhagen, Johanna von Sicard & Lovisa von Sicard, Maria Kökeritz & Lovisa Dufberg, samt Emelie Widhe & Ivar Lidström, som kommer att berätta om sina resor de genomfört med LiL:s stipendier under förra hösten. Vi kommer även att dela ut Läkarstudent- och Resestipendierna för höstterminen 2023.

Efter föredraget blir det förtäring och dryck mot en liten peng. Studenter och stipendiemottagare äter gratis. Sista anmälningsdag för maten är måndag den 6:e november. Anmälan till maten görs nedan: