Gemensamt möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet, torsdag 16 maj 2024

Välkomna på årets gemensamma möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet, torsdagen den 16 maj 2024.

Under kvällen kommer vi att lyssna på Tobias Alfvén, ordförande i SLS, ge ett föredrag med temat ”Världens hälsa idag och imorgon, möjligheter och hot”.