Vårmöte med utdelning av Anna-Greta Crafoords pris tors 28 april

Hjärtligt välkomna på nästa medlemsmöte med utdelning av priset för årets bästa avhandling 2021, Anna-Greta Crafoords pris

Mötet äger rum torsdagen den 28 april, kl. 18.00, på Locus Medicus Lundensis. Under kvällen kommer vi få lyssna till våra två pristagare som kommer presentera sina arbeten:

Johannes Byrling: "Distal cholangiocarcinoma - from novel biomarkers to clinical management and outcome".
Mer information om avhandlingen: Distal cholangiocarcinoma - from novel biomarkers to clinical management and outcome — Lunds universitet

Gjendine Voss: "Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer"
Mer information om avhandlingen: Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer — Lunds universitet

Likt tidigare kommer det finnas möjlighet att delta på mötet digitalt via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62977045402

Välkomna att anmäla er till efterföljande supé här. Sista anmälningsdag för maten är 21/4

Välkomna!