Medlemsmöte torsdagen den 17 februari kl. 18.00

Varmt välkomna till nästkommande medlemsmöte, torsdagen den 17 februari kl. 18.00, på Locus Medicus Lundensis.

Under detta medlemsmöte kommer vi få lyssna på Bo Norrving, seniorprofessor inom neurologi, som ska prata under temat "Stroke - framgångar och fortsatta utmaningar". Såhär beskriver Bo föredraget närmare: "Strokebehandlingen har gjort stora framsteg under de senaste årtiondena och förändrat bilden av stroke som en icke-behandlingsbar sjukdom i skuggan av hjärtinfarkt till ett högprioriterat område. Men hur långt har framstegen nått? Vad är de närmaste utmaningarna? Under kvällen kommer vi se tillbaka på fyra årtiondens utveckling och blicka framåt". 

Välkomna att anmäla er till efterföljande supé här

Medlemsmötet kommer även sändas digitalt via ZOOM. 
https://lu-se.zoom.us/j/64112055169

Välkomna!