Medlemsmöte med föredrag onsdagen den 9 november

Välkomna på nästa medlemsmöte, onsdagen den 9 november, kl. 18.15, på Locus Medicus Lundensis. OBS! Ändrad dag och tid!

Under kvällen kommer vi få lyssna till Peter Nilsson, överläkare och och professor, som kommer prata under temat: "Betydelsen av faktorer tidigt i livet för hälsa och sjukdom hos vuxna - ett livsförloppsperspektiv". Såhär beskriver Peter föredraget: Alla har vi varit små en gång. Ny vetenskap knyter samman hur betingelser för tillväxt under fosterliv och tidig barndom kan ha betydelse för hälsa och sjukdom som vuxen. Fostret påverkas av arv och miljö med inverkan på födelsevikten. Ett flertal studier har påvisat samband mellan tillväxthämning i fosterlivet eller prematuritet kan påverka risk för t.ex. kardiometabola sjukdomar hos vuxna, fr.a. om barnet växer (för) snabbt under de första levnadsåren. Här ges möjligheter för den förebyggande mödra- och barnhälsovården att bidra till att betingelser för en god vuxenhälsa ökar.

Likt tidigare kommer det finnas möjlighet att delta på mötet digitalt via Zoom: Länk kommer inom kort. 

Mer info och anmälningslänk till efterföljande supé kommer närmare mötesdagen.

Återigen, vänligen observera den annorlunda mötesdagen och tiden.

Välkomna!