Årsmöte torsdagen den 19 september

Varmt välkomna på verksamhetsårets första möte, torsdagen den 19 september, kl.19.00, på Locus Medicus Lundensis i Lund.

Kvällen till ära kommer vi få lyssna till Victoria Larsson, ST-läkare i neurologi, som kommer berätta om sin forskning under temat: "Att leva med Lewy body demens". Nedan följer en kort beskrivning av vad föredraget kommer handla om:

Personer med Lewy body-demens (LBD) kan ha en komplex klinisk bild med ett svårt sjukdomsförlopp där både den drabbade och närstående kan uppleva ett stort lidande. Föredraget kommer att gå igenom hur vi bäst utreder och behandlar personer med misstänkt LBD utifrån dagens evidensläge. Det kommer också att handla om hur personer med LBD upplever sin livssituation och vad kan detta innebära för oss i vården.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.