Rodenstamska stiftelsen för forskning inom urologi och särskilt prostatacancer

Bidrag att söka till forskning inom urologi och särskilt prostatacancer genom Svenska läkarsällskapet i Lund.

Vem kan söka?

Forskare verksamma inom Region Skåne och Lunds universitet. Stiftelsen prioriterar sökande som ännu inte fått anslag i nationell eller internationell konkurrens. Utbetalning av medel sker till aktuell institutions eller kliniks adress.

Hur söker jag?

Ansökan lämnas på mejl i PDF-format senast 17 januari 2022.

Din ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • forskningsplan på maximalt 4 A4-sidor
 • CV på maximalt 2 A4-sidor
 • kort redogörelse för vad du söker för, hur medlen ska disponeras

I ansökan anger du:

 • datum
 • projektets titel
 • din titel, namn, födelsedatum
 • adress till institution eller klinik till vilken sökande är knuten
 • e-post och telefon
 • sökt belopp och uppgifter om andra anslag som erhållits eller sökts. 

Ansökan skickar du till forskningsförvaltare Walter Fischer på mejl: w.fischer@telia.com.

Om Rodenstamska stiftelsen

Medel ur Rodenstamska stiftelsen förvaltas av Läkarsällskapet i Lund och Sparbanken Skåne.  Beviljade medel kan disponeras under två år från beviljat datum. En redovisning av hur anslaget har förbrukats ska sändas till styrelsen inom tre år.

Styrelsen består av:

 • Anders Bjartell, ordförande
 • Bengt Jeppsson sekreterare
 • Ola Ohlsson, ledamot
 • Dag Lundberg, ledamot
 • Mats Rodenstam, ledamot