Resestipendium

Nästa ansökningsperiod startar 2021-01-19

Läkarsällskapet i Lund (LiL) stöder forskning och utbildning genom utdelning av bidrag till kongressresor, studieresor, deltagande i virtuell konferens eller till vetenskaplig undersökning inom Sverige och utrikes. Sökande ska vara medlem i Läkaresällskapet i Lund. Vi ser gärna att de resor som är aktuella görs, om möjligt,  med miljövänliga alternativ som t ex tåg.

 På denna länk kan du ansöka om medlemskap

Stipendieansökan sker via LiLs styrelse, som utlyser stipendierna en gång per termin. Stipendier ges till alla discipliner. Efter sammanslagning av Resestipendiefonden med några mindre fonder finns numera speciellt utrymme inom ämnena Neurologi, Transfusionsmedicin (Bengt Löws fond) samt Anestesi (Eric Nilssons fond).

Läkarsällskapet prioriterar medicine studerande, doktorand samt post doc före sökanden som är docent/lektor. Sökanden som är docent/lektor prioriteras före sökanden som är professor.

Stipendiater förväntas återkomma med redovisning i form av en kort reseberättelse senast ett år efter mottagandet.

Nästa utlysning sker den 19 januari 2021
Sista ansökningsdag: 11 februari 2021

Anvisning för ansökan

Vid genomgång av ansökan är vi speciellt intresserade av nedanstående, varför följande tydligt ska framgå/styrkas av inskickade ansökningshandlingar:

 • Aktivt deltagande i kongress med föredrag eller poster
 • Aktivt deltagande i kongress som en del av teamet
 • Resa för genomförande av forskningsprojekt
 • Resa för att hämta hem forsknings- eller labmetod
 • Studiebesök/besöka institution/verksamhet i linje med pågående eller dokumenterad forskning
 • Utbyte eller praktik
 • Undervisning (amanuens, lektor) som omfattar 25 timmar aktiv undervisningstid/termin senaste året  

Ansökan ska innehålla:

 1. Mycket kort personligt brev/projektplan/ motiv för resa.
  1. Syfte
  2. Kort bakgrund
  3. Metod
  4. Motivering
 2. Budget: Bifoga tydlig budgetplan och ange, om förekommande, andra finansieringskällor.
 3. Kort CV och om aktuellt, intyg på aktiv undervisningstid per termin


Stig Radners
 resestipendiefond

Utlysning och ansökningar sköts av Medicinska Föreningen.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.