Elsa Lundberg och Greta Flerons fond för studier av läkemedelsbiverkan

Stöder genom stipendier studier samt klinisk och experimentell forskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Sökande skall vara ledamot av Läkaresällskapet i Lund.

Ämnesområde: Farmakologi
Ändamål: Forskning läkemedelsbiverkan
Utdelning: 107 000 kronor
Kontakt: patrik.midlov@med.lu.se 

Ansökningsperiod: 1 november 2023–15 december 2023

Ansökan lämnas till Patrik Midlöv på adressen ovan.