Anna-Greta Crafoords pris

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Läkaresällskapet i Lund inbjuder prefekter, ställföreträdande prefekter för forskning och forskarutbildning, sektionschefer eller motsvarande, att föreslå pristagare till årets Anna-Greta Crafoord-pris. Priset avser premiera avhandlingsarbete framlagt under 2023 vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Nomineringen är nu öppen och sker genom att sända nomineringsbrev samt länk till avhandlingen (för digital tillgång) till Läkaresällskapets vice sekreterare: LiL.vicesekr@gmail.com

Förslag till pristagare skall vara Läkaresällskapet tillhanda senast 14 januari 2024.

 

Tidigare pristagare

År Namn Avhandling
1982 Carl-David Agardh Varför dör hjärnans celler?
1983 Karin Prellner Öronbarn, aktuella synpunkter
1984 Birgitta Arneklo-Nobin Den kalla handen
1985 Johan Wennerberg Den laglösa cellen
1986 Ingemar Winquist Eosinofila leukocyter – på gott och ont
1987 Sverre Heim Kromosomförändringar vid cancer
1987 Måns Magnusson Balans, vakenhetsgrad och yrsel
1988 Ingegerd Lecander Plasminogenaktivatorhämmare från placenta
1988 Tore Saxne Molekylära markörer för broskpåverkan vid inflammatorisk ledsjukdom
1989 Jens Schouenborg Cutaneous nociceptiv information in the dorsal horn of the spinal cord
1990 Urban Gullberg Differentiation inducing factor, tumor necrosis factor and lymphotoxin
1990 Claes Söderström Properdinbrist och meningococksjukdom
1991 Ramesh Saxena Autoimmun glomerulonefrit
1992 Johan Richter Cytokin-inducerad degranulering av humana neutrofiler
1993 Fredrik Lindberg Atrial natriuretic peptide
1993 Henrik Weibull Njurartärstenos och occlusion
1994 Jan Astermark Blodkoagulationsfaktor 9
1995 Katarina Persson Kväveoxid styr kissandet
1995 Lars Stenberg Mördarbakterier infiltrerar immunsystemet
1996 Mikael Karlberg Yrsel av nackbesvär
1996 Mårten Segelmark Snabbt progredierande glomerulonephrit
1997 Lars Ny Inhibitorisk neurotransmission i nedre oesophagus
1998 Mats Ehinger Tumorsuppressor P53 vid leukemisk celldifferentiering
1998 Hindrik Mulder Amyloid peptid i pancreas, tarm, och nervsystemet
1999 Max Philip Ingemansson Cellulär elektrofysiologisk modulering vid kroniskt flimmer
1999 Inga-Maria Frick Protein H, ytmolekyl på Streptococcus pyogenes
2000 Thomas Hellmark Molekylär dissektion av Goodpasture epitop
2001 Magnus Korsgren Immunreglering vid experimentell astma
2002 Sebastian Barg Mekanismer vid insulinexocytos och frisättning
2002 Karin Strandberg Plamanivåer av aktiverat protein C bundet till inhibitor
2003 Ingrid Hedenfalk Gene expression profiling of hereditary breast cancer
2004 Lars Nilsson Identification and characterization of stem cell in preleukemia and leukemia
2005 Staffan Sandgren Regulated uptake of biopolymers. Role of cell surface proteoglycans. Implications for drug and gene delivery
2006 Kinga Gawlik Laminins and congenital muscular dystrophy – from a Mouse model to gene therapy of laminin α 2 chain deficiency
2007 Marcus Carlsson Aspects on Cardiac Pumping
2008 Benny Pacheco Formation of iduronic acid in dermatan sulfate by two DS-epimerases
2009 Fredrik Tjernström Adaptation and learning in postural control
2010 Pontus Nordenfelt Phagocytosis by neutrophils – studies on phagosome dynamics and membrane traffic modulation by Streptococcus pyogenes
2011 Cecilia Andersson New aspects of tissue mastcells in inflammatory airways disease.
2012 Christian Lood On the immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus. Immune complexes, type I interferon system, complement system and platelets
2012 Michael Carlsson From serum to tissue. Galectin-binding glycoforms of serum proteins as functional biomarkers
2013 Kristoffer Andréasson Systemic sclerosis. Novel molecular and epidemiological features of the disease
2014 Daniel Ansari Pancreatic cancer – early detection, prognostic factors, and treatment
2014 Malin Åkerblom The role of miRNA in neurogenesis and cell specification
2015 Fredrik Johansson A Purkinje cell Timing Mechanism. On the Physical Basis of a Temporal Duration Memory.
2016 Lidewij Spelt  Liver Resection for Colorectal Cancer Metastases
2016 Carl M Öberg

 Analysis of Transvascular Transport Phenomena

2017 Anders Valind

Somatic Genetic Variation in Children: from Mosaicism to cancer

2018 Kristine Hagelsteen

Surgical Education: assessment of simulators for training and selection of trainees

2018 Marcus Davidsson 

Viral vector barcoding, a BRAVE tool for next generation gene therapy

2019  Karim Saleh

Surgical Site Infections in Dermatologic Surgery –Clinical, diagnostic, and pathogenic aspects

2020

Niklas Landberg 

Johan Nilsson 

Cell surface markers as therapeutic targets in myeloid leukemia

Dissecting nasopharyngeal cancer

2021

Johannes Byrling

Gjendine Voss

Distal cholangiocarcinoma - from novel biomarkers to clinical management and outcome" 

Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer"

2022

Ewelina Golec


Johanna v. Berggren

"Modern roles for an ancient system. Intracellular complement in the regulation of cell function"

"Perfusion monitoring in oculoplastic recostructive surgery"

 

Bild från utdelningen av A-G Crafoords pris 2012, som delades ut till Michael Carlsson och Christian Lood av Margareta Nilsson (dotter till Holger Crafoord)